Giải đáp vướng mắc về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

19/03/2019 03:42 +07 - Lượt xem: 493

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4250/CT-KKT ngày 12/5/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, ngày 10/8/2016 Tổng cục Thuế có Công văn số 3551/TCT-KK giải đáp như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản 3.4 Điều 12 Thông số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính);

1. Về thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Tại công văn số 1434/TCT-KK ngày 7/4/2016 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn về việc tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (mẫu 06/GTGT) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Theo đó, trường hợp người nộp thuế nếu thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng không gửi mẫu 06/GTGT thì đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2016 thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp kể từ ngày 01/5/2016.

►►► Những vấn đề cần chú ý đối với thuế GTGT — Xem ngay!!!

2. Về xác định doanh thu hàng năm làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Doanh thu hàng năm làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT. Khi hết chu kỳ ổn định hai năm liên tục, người nộp thuế đang hoạt động xác định doanh thu hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTG nếu dưới một tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12/2015, theo thời gian gia hạn tại Công văn hướng dẫn số 1434/TCT-KK là ngày 30/4/2016 để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ năm 2016-2017.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng, đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, nhưng không gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2016 thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp kể từ ngày 01/5/2016.

►►►BÀI VIẾT CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

 
Bài xem nhiều