Nhiều hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thông thường

19/03/2019 03:41 +07 - Lượt xem: 523

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg cho phép áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

nhieu-hang-hoa-nhap-khau-duoc-ap-dung-thue-suat-thong-thuong

►►► Cách tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật 106

Theo đó, biểu thuế suất nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo quyết định này gồm: Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 8 chữ số) của các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định số 122 /2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Những hàng hóa nhập khẩu không có tên trong danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại khoản a, b Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/ 9/ 2016 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2016.

Đức Minh
Thoibaotaichinh
►►►BÀI VIẾT BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM:
 
Bài xem nhiều