Quy định mới về thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân

19/03/2019 03:14 +07 - Lượt xem: 139

Ngày 22/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành số Quyết định 06/2016/QĐ-TTg về thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Quyết định này quy định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

quy-dinh-moi-ve-thu-tuc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-chuyen-gia-nuoc-ngoai

►►► Một số quy định về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lậpXEM NGAY!!!

Khoản thu nhập được miễn thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài là khoản thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và khuyến khích các dự án viện trợ phi Chính phủ tại Việt Nam, ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 96/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN đối với các đối tượng này. Thông tư này ra đời nhằm hướng dẫn rõ ràng về thủ tục được miễn thuế, theo hướng đơn giản, thuận tiện có lợi cho các Chuyên gia nước ngoài.

Theo đó, hồ sơ miễn thuế bao gồm bản xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan chủ quản hoặc của Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Bản sao các tài liệu kèm theo như: Quyết định,Văn kiện được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, Hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với các đơn vị Tổ chức, cơ quan đó. Với các hồ sơ như vậy, so với quy định cũ thì đã bỏ bớt thủ tục là công văn xin được miễn thuế của Tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

quy-dinh-moi-ve-thu-tuc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-chuyen-gia-nuoc-ngoai-1

►►► KHÔNG THỂ BỎ QUA: Quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phíXEM NGAY!!!

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định thay đổi về đối tượng gửi hồ sơ xin miễn thuế. Thay vì trước đây, Chuyên gia các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải tự xuất trình, thì nay, theo quy định mới Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài gửi hồ sơ miễn thuế đến Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày Hợp đồng Chuyên gia nước ngoài có hiệu lực.

Ngoài ra, việc quy định cơ quan thuế có trách nhiệm xác nhận đủ điều kiện miễn thuế cho các cá nhân hoặc ra Thông báo về việc không đủ điều kiện được miễn thuế nếu trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, cũng là tạo thêm thuận lợi vì thông qua đó các cá nhân có thể xác định được mình có thuộc đối tượng được miễn thuế hay không. Cơ quan thuế phải trả lời cho tổ chức, cơ quan gửi hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thông tư này thay thế Thông tư 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

►►► XEM THÊM BÀI VIẾT LIÊN QUANClick ngay!!!

 
Bài xem nhiều