hóa đơn điện tử

 •  
   
  19/03/2019 | Bản tin kinh tế
  Cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực sẽ góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người...
 •  
   
  Tại Quyết định 1078/QĐ-TTg năm 2017 về Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan...
 •  
   
  19/03/2019 | Bản tin kinh tế
  DN hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật của hóa đơn điện tửĐó là khẳng định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế về kết quả triển khai thí điểm hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã xác thực của cơ quan thuế.Thời...
 •  
   
  3.14.Mẫu: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt inCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày ....... tháng .......năm .......ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN (tự in, đặt in)Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….Tên...
 •  
   
  19/03/2019 | Bản tin kinh tế
  (TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 199/2016/CV của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng kiến nghị được miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử. Về nội dung này, sau khi xin ý kiến và được Bộ Tài chính đồng...