kế toán doanh nghiệp

  •  
     
    19/03/2019 | Tài liệu
    Phần mềm kế toán là một hệ thống thông tin được tổ chức dưới dạng một chương trình máy tính (Computer Program). Người dùng phần mềm kế toán, cụ thể là các kế toán viên, thủ kho, quản lý, CEO, ... nhập số liệu đầu vào là các hóa đơn, chứng từ kế toán,...