thuế lao động

  •  
     
    Luôn cập nhật và tìm hiểu các quy định mới về thuế ở nước sở tại là chìa khóa giúp các nhà quản lý nhân sự đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, nhằm tránh những rủi ro không đáng có cho doanh nghiệp.Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã chính...